AASTAPREEMIA

Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu aastapreemia laureaadid:

2021
Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu esmakordselt välja antud aastate preemia laureaat on Virve Sarapik. Ühingu aastapreemia pälvis Christian Ackermanni uurimisprojekt.

Pilt
Pilt

2020
Pilt
Eha Komissarov pikaaegse särava kuraatoritegevuse ja 2019 KUMU-s toimunud näituse „Avatud kollektsioonid. Sõna saab kunstnik“ eest.

2019
Pilt
Mari Laanemets 2018. aastal Tallinna Kunstihoones kureeritud näituse "Abstraktsioon kui avatud eksperiment" eest.

2018
Pilt
Oliver Orro süvenenud tegelemine Kopli poolsaare tööstusarhitektuuriga ning selle töö viljade avalikkuse ette toomine näitusel ja raamatus „Kopli sonaat. Vene-Balti laevatehas“


2017
Pilt
Elnara Taidre sihikindla uurimus- ja kuraatoritöö eest 1960.-1970. aastate Eesti ja Moskva kunstisuhete käsitlemisel, rõhuasetusega omamütoloogilisel tervikkunstiteosel visuaalkultuuris.


2016
Pilt
Anu Allas väljapaistva tegevuse eest nõukogude aja Eesti kunsti uurimisel ja tutvustamisel. Anu Allas on järjepidevalt tegelenud Ida-Euroopa sõjajärgse kunsti ja kunstipraktikatega, samuti 1960. aastate neoavangardi ning kunsti ja keskkonna suhetega.

2015
Pilt
Tiiu Talvistu suurepärase kuraatoritöö ja kataloogi koostamise eest näitusel "Malle Leis. Kollane suvi" Tartu Kunstimuuseumis 2014. aastal

2014
Pilt
Tiina Abel väljapaistva kuraatoritöö eest näitusel "Pildiplahvatus. Kunst ja fotograafia Eesti 19. sajandi visuaalkultuuris" KUMU kunstimuuseumis 2013. aastal

2013
Pilt
Eva Näripea Eesti filmiteaduse professionaalsele tasemele viimise eest.

2012
Pilt
Greta Koppel ja Hilkka Hiiop näituse „Bosch & Bruegel. Ühe maali neli jälge“ eest

2011
Pilt
Andres Härm - 2010. aastal toimunud näituste ja ühiskondlikult terava publitsistika eest

2010
Pilt
Juta Kivimäe - näitus ja kataloog "Ülo Õun. Kunstnik katkeval avastusrajal." Tallinn: Eesti Kunstimuuseum, 2009

2009
Pilt
Andres Kurg ja Mari Laanemets – näitus ja kataloog "Keskkonnad, projektid, kontseptsioonid. Tallinna kooli arhitektid 1972–1985 ". Tallinn: Eesti Arhitektuurimuuseum, 2008


2008
Pilt
Anne Untera – näitus “Maarjamaa rokokoo / Rokoko in Estland. Gottlieb Welté" Kadrioru lossis ja samanimeline kataloog. Tallinn: Eesti Kunstimuuseum, 2007


2007
Pilt
Virve Sarapik – ajakirja “Kunstiteaduslikke Uurimusi” kõrgetasemeline koostamine


2006
Pilt
Tiina-Mall Kreem – näitus “Meistriteoste lummus. Koopia Eestis 19. sajandil” Kadrioru lossis ja Mikkeli muuseumis 2005/2006, konverents ja samanimeline kataloog. Tallinn: Eesti Kunstimuuseum, 2005


2005
Pilt
Tiiu Talvistu, Reet Mark ning Mare Joonsalu – Karin Lutsu loomingut tutvustav suurprojekt “Konfliktid ja pihtimused”: näitus, kataloog, konverents 2004. aastal Tartu Kunstimuuseumis


2004
Pilt
Juhan Maiste, Kadi Polli ja Mariann Raisma – uurimus Tartu Ülikooli arhitektist Johann Wilhelm Krausest, mille tulemusena ilmus raamat “Alma Mater Tartuensis”. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2003


2003
Pilt
Anu Mänd – näitus ja kataloog “Hõbedakamber Niguliste kirikus”. Tallinn: Eesti Kunstimuuseum, 2002


2002
Pilt
Jaak Kangilaski – artiklite kogumik “Kunstist, Eestist ja eesti kunstist”. (Tartu: Ilmamaa 2001) mis hõlmab tema sihikindlat tööd Tartu Ülikooli üliõpilastega klassikalise uurimismeetodi juurutamisel ja arendamisel


2001
Pilt
Juta Keevallik, Rein Loodus, Lehti Viiroja – kommenteeritud alliktekstide kogumik kunstikirjutuse ja kunstielu arengust “Tekste kunstist ja arhitektuurist.1. Kunstikirjutus Eestis 1777–1863”. Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus, 2000


2000
Pilt
Pilt
Pilt
Pilt
Anne Lass kui leksikoni "Eesti arhitektuur" (1-4 kd, Tallinn: Valgus, 1993-2000) tegevtoimetaja


1999
Pilt
Boris Bernstein – 1998. aasta looming ja artikkel “Vana Testamendi teine käsk ja kunsti mõiste” kogumikus “Kunstiteaduslikke uurimusi 9”. Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus, 1998


1998
Tiina Abel – näituse ja konverentsi “Aguli motiiv eesti kunstis” korraldamine 1997. aastal ning Nikolai Kummitsa loomingut käsitlev ettekanne nimetatud konverentsil


1997
Pilt
Tartu Kunstimuuseum – TKM-i põhikogu kataloog, Tartu: Tartu Kunstimuuseum 1996 (koostajad Eha Ratnik, Taimo Kuusik, Virve Hinnov, Reet Varblane, Mari Pill, Maie Raitar, Tiiu Talvistu, Epp Preem)


1996
Ants Juske – näituse kureerimine ning autorlus telesarjas
“Ars et vita” 1995. aastal


Eesti Kunstnike Liidu kunstiteadlaste sektsiooni aastapreemia laureaadid:


1991
Hasso Krull
Artikkel Andres Tali loomingust ajakirjas “Vikerkaar”
Aino Kartna
Prantsuse maalikunst IX-XIX sajandini. Tallinn : Kunst, 1991


1990
Juta Keevallik

Artiklid “Mõningaid andmeid Stackelbergide perekonna kunstikogust Vääna mõisas” ENSV TA AI kogumikus “Kunstist Eestis läbi aegade, preprindis “Kunstielu Eestis 19. sajandil” ja “Liphartid ja Eesti” ajalehes “Reede” ning üldine edukus baltisaksa kunsti pärandi uurimisel
Krista Kodres
Sisekujundust ja disaini käsitlevad artiklid: “Kuidas ON-grupp oli”, “Eesti maastikud Helsingi Esplanaadil” ja “Idee – ruum – materjal” ajalehes “Reede” ning “Toivo Raidmetsa asjade kummaline maailm” ajakirjas “Vikerkaar”.


1989
Reet Varblane

Artikkel Hanno „Kompuse kunstiteoreetilised vaated” Tartu Riikliku Kunstimuusuemi “Kogude teatmikus”.
Tamara Luuk
Artikkel “Jüri kaks – ise ja isetu” ajakirjas “Vikerkaar” 5


1988
Mai Levin

Artikkel “Rahvusromatism Eestis”, s.j. arvestades suuri teeneid vastava näituse eksponaatide koondamisel.
Ants Juske
Uudsetelt metodoloogilistelt lähtekohtadelt käsitletud artikkel “Ruum ja pilt A. Keskküla maalikeeles”


1987
Jüri Hain

Artikkel “Eesti kunsti suurus ja viletsus. A. Weizenberg 150”
Eha Komissarov
Artikkel “Sügisnäitusest – põhitähelepanuga maalil” ja üldine edukas kriitikategevus


1986
Tiina Abel

Artikkel “Neoimpressionism Konrad Mäe loomingus”
Ants Juske
Artiklid“Märkmeid 1980-aastate kunstist”, “Tarbekunsti üksindus” ja “Millega täita thuja valget ruumi?”


1985
Milvi Alas

Voldemar Mellik 1887–1949. Tallinn : Kunst, 1985
Jüri Hain
Artiklid “Hüpotees tõestuskatsetega”, “Vaikelu igavikuline mõõde”


1984
Irina Solomõkova

Hando Mugasto 1907-1937 : tema elu, tema looming, tema aeg. Tallinn : Kunst,
Mai Levin
Artiklid “Eesti puugravüür”, “Eesti graafikud VI Tallinna trienaalil”, “Eesti monotüüpia” ja näitus “Eesti puugravüür”

1983
Jüri Hain

Artiklid “Henn Roode-eeskäija ja kõrvalsammuja” ja “kuuendat puhku graafikatrienaal” ja intervjuu Mari Adamsoniga
Heini Paas
Jaan Koort 1883–1983. Tallinn: Eesti NSV Riiklik Kunstimuuseum, 1983


1982
Rein Loodus

Eesti raamatukunsti teke ja areng. Tallinn : Eesti Raamat, 1982
Ene Lamp
Esseevormis eessõna monograafiale: Olga Terri. Tallinn : Kunst, 1982


1981
Helene Kuma

Elgi Reemets. Tallinn : Kunst, 1981
Jaak Kangilaski
Artiklid “70 aastat Lääne kunsti” ja “Moskva-Pariis, Pariis-Moskva”


1980
Mai Levin

Ajalehes “Sirp ja Vasar” ilmunud artiklid “Mõeldes Marju Mutsule”, “Saateks Nikolai Kormašovi näitusele”, “Veel üldist temaatilisest kunstist”
Jüri Kuuskemaa
ENSV Riikliku Kunstimuusuemi kogude teatmikus ilmunud artikkel “Kadrioru kroonika”


1979
Jüri Hain

Artiklid “Üks vanamoodne arvustus”, “Enn Põldroosi maalid Moskvas” ja mapp “Tallinna 4. graafikatrienaal”
Voldemar Erm
Artiklid “Sada aastat eesti monumentaalmaali sünnist” ja “Veelkord Köleri ema ja isa portreest”


1978
Mai Levin

Näituste kataloogid Juugendstiil eesti kunstis. (Kaasautor L. Kruuse) Tallinn : [Eesti NSV Kunstimuuseum], 1978; Konrad Mägi : 100 aastat sünnist. Tallinn: ENSV Riiklik Kunstimuuseum, 1978
Ene Lamp
Artiklid “Kevadnäitus”, artiklid kogumikus “Töid kunstiteaduse ja –kriitika alalt”


1977
Tiina Nurk

Kõrgem Kunstikool "Pallas" 1919–1940. Tallinn : Kunst, 1977
Evi Pilhlak
Artikkel “Maailm läbi kontrastide”


1974
Helmi Üprus

Artikkel “Sotsiaalsete, funktsionaalsete ja looduslike iseärasuste osatähtsus Tallinna vanalinna regenereerimisel.” – “Ehitus ja arhitektuur”
Leo Gens
Artiklid “Mõtted Tallinna kunstnike kevadnäituselt”, “Mõõtes ilu elu mõõdupuuga…” ja “Po zakonam prekrasnovo”


1973
Kaalu Kirme

Eesti nahkehistöö. Tallinn : Kunst, 1973
Inge Teder
Artiklid kaasaegse Nõukogude Eesti tarbekunsti probleemidest


1972
Voldemar Vaga

Kunst Tartus XIX sajandil. Tallinn : Kunst, 1971
Mai Levin
Artiklid: “Trienaalijärgne mõttekollaaž”, “Mõtteid Elmar Kitsest”, “Vilniuse trienaal” ja “Leppo Mikko”Pilt[img][/img][url][img]