KRIITIKU STIPENDIUM

Pilt
Kujunduse autor: Brit Pavelson

Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus ja Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing kuulutavad välja konkursi 2022. aasta kunstikriitiku stipendiumile.

Stipendiumile saab kandideerida Eestis tegutsev või Eesti päritolu kunstikriitik, kes esitab kandideerides 2022. aasta tegevuskava, mida kohustub stipendiumi saades järgima. Stipendiumi väljaandjad soosivad kunstikriitika eri vorme ja formaate. Stipendiumi eesmärk on Eesti kunstikriitika arendamine, kunsti viimine laiema avalikkuseni ja kunstikriitiku ameti väärtustamine. Stipendium on mõeldud selle saajale motivatsiooniks ja lisatõukeks kriitika kirjutamisel. Töötasu maksavad kriitikule väljaanded, mis tema kirjutisi avaldavad.

Stipendiumi suurus on 2000 eurot ja see antakse 2022. aastal ühele kriitikule. Kandideerimise tähtaeg on 28. veebruar 2022.

2021. aastal said kriitikustipendiumi Kaisa Eiche ja Maria Helen Känd.

Kunstikriitiku stipendiumi statuut

Kunstikriitiku stipendiumi eesmärk on arendada ja elavdada kunstikriitikat, toetada valdkonna loovisikuid, viia kunst laiema avalikkuseni ja väärtustada kunstikriitiku ametit Eestis. Stipendiumi idee pakkus välja Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus, kutsudes kaaskorraldajaks Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu.

Ühe stipendiumi suurus on 2000 eurot ja see antakse 2022. aastal ühele kritiikule.

Taotlemise tingimused:

Stipendiumi võivad taotleda kõik Eesti kunstikriitikud (Eestis elavad või Eesti päritolu kriitikud).

Taotlemiseks palume esitada:

tegevuskava ja loominguliste eesmärkide kirjeldus 2022. aastal, mis sisaldab koostöö kirjeldust eri meediakanalite ja -väljaannetega;
CV koos viidetega senisele tegevusele ja varasematele kirjutistele;
tekstinäide avaldatud loomingust.
Materjalid tuleb saata hiljemalt 28. veebruariks 2022 meiliaadressile post@cca.ee.

Stipendiumi komisjon võtab arvesse taotleja eelnevat loomingulist tegevust ning tegevuskava aktuaalsust, realistlikkust, originaalsust ja avalikkuse kõnetamise võimet.

Stipendiaadid peavad vabalt valitud ajavahemikus, kuid 2022. aasta piires, avaldama meedias kunstikriitikat vastavalt esitatud tegevuskavale; teemad ja formaadi pakub välja kandidaat. Soositud on kunstikriitika eri formaadid, pikematest analüüsivatest artiklitest ja arvustustest kuni sotsiaalmeediat või muid avalikke kanaleid kasutavate kriitika vormideni. Stipendiumi saaja ja stipendiumi andjad lepivad konkreetse tegevuskava ja omavahelise koostöö alused kokku stipendiumilepingus.

_______________________

Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus ja Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing alustavad 2021. aastal kunstikriitiku stipendiumi väljaandmist.

Stipendiumile saab kandideerida Eestis tegutsev või Eesti päritolu kunstikriitik, kes esitab kandideerides kuue kuu tegevuskava, mida kohustub stipendiumi saades järgima. Stipendiumi väljaandjad soosivad kunstikriitika eri vorme ja formaate. Stipendiumi eesmärk on Eesti kunstikriitika arendamine, kunsti viimine laiema avalikkuseni ja kunstikriitiku ameti väärtustamine.

Stipendiumi suurus on 2000 eurot ja see antakse kahele kriitikule kuueks kuuks. Esimesed kaks stipendiaati kuulutatakse välja jaanuaris 2021. Kandideerimise tähtaeg on 20. jaanuar 2021.

Kunstikriitiku stipendiumi statuut

Kunstikriitiku stipendiumi eesmärk on arendada ja elavdada kunstikriitikat, toetada valdkonna loovisikuid, viia kunst laiema avalikkuseni ja väärtustada kunstikriitiku ametit Eestis. Stipendiumi idee pakkus välja Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus, kutsudes kaaskorraldajaks Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu.

Ühe stipendiumi suurus on 2000 eurot ja see antakse kahele kriitikule kuueks kuuks (esimene stipendium veebruar-juuli, teine juuli-detsember).

Taotlemise tingimused
Stipendiumi võivad taotleda kõik Eesti kunstikriitikud (Eestis elavad või Eesti päritolu kriitikud).

Taotlemiseks palume esitada:
- tegevuskava ja loominguliste eesmärkide kirjeldus stipendiumi perioodiks (6 kuud), mis sisaldab koostöö kirjeldust eri meediakanalite ja -väljaannetega;
- CV koos viidetega senisele tegevusele ja varasematele kirjutistele;
- tekstinäide avaldatud loomingust.
Stipendiumi komisjon võtab arvesse taotleja eelnevat loomingulist tegevust ning tegevuskava aktuaalsust, realistlikkust, originaalsust ja avalikkuse kõnetamise võimet.

Stipendiaadid peavad kuue kuu jooksul avaldama meedias kunstikriitikat vastavalt esitatud tegevuskavale; teemad ja formaadi pakub välja kandidaat. Soositud on kunstikriitika eri formaadid, pikematest analüüsivatest artiklitest ja arvustustest kuni sotsiaalmeediat või muid avalikke kanaleid kasutavate kriitika vormideni. Stipendiumi saaja ja stipendiumi andjad lepivad konkreetse tegevuskava ja omavahelise koostöö alused kokku stipendiumilepingus.

KKEK ja EKKÜ 2021. aasta kunstikriitiku stipendiumi laureaadid on Kaisa Eiche ja Maria Helen Känd.
Stipendiumi annavad välja Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus ja Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing ning tegu on esmakordse ettevõtmisega. Ühe stipendiumi suurus on 2000 eurot ja see antakse kahele kriitikule kuueks kuuks (esimene stipendium veebruar-juuli, teine juuli-detsember).
Laureaadid valiti välja avalikul konkursil, kuhu laekus 11 taotlust. Kuna tugevaid kandidaate oli mitmeid, võttis komisjon arvesse eeskätt kandidaatide esitatud tegevuskavade vastavust stipendiumi statuudiga. Komisjoni kuulusid Maria Arusoo ja Kaarin Kivirähk (KKEK) ning Anu Allas ja Indrek Grigor (EKKÜ).
Stipendiumile sai kandideerida Eestis tegutsev või Eesti päritolu kunstikriitik, kes esitas kandideerides kuue kuu tegevuskava. Stipendiumi väljaandjad soosivad kunstikriitika eri vorme ja formaate. Stipendiumi eesmärk on Eesti kunstikriitika arendamine, kunsti viimine laiema avalikkuseni ja kunstikriitiku ameti väärtustamine.

Kaisa Eiche (1982) on lõpetanud 2007. aastal Tartu Kõrgema Kunstikooli fotograafia erialal ja hetkel õpib Tartu Ülikooli magistriõppes ettevõtlust ja tehnoloogia juhtimist. Ta tegutses aastatel 2007-2015 Tartus Y-galerii projektijuhina, korraldas 2009. aastal Tartu Kunstikuud, aastatel 2010-2014 koos Rael Arteliga kaasaegse kunsti festivali ART IST KUKU NU UT. Kaisa Eiche on kunstnikuna osalenud grupinäitustel, korraldanud isik- ja grupinäitusi, kirjutanud kaastöid näitusetrükistesse ja kunstikriitikat erinevatesse väljaannetesse.
Maria Helen Känd (s 1991) on õppinud Viini Ülikoolis filmi-, teatri- ja meediateadust, Tallinna Ülikoolis kultuuriteooriat ja võrdlevat kirjandusteadust. Hetkel õpib ta Eesti Kunstiakadeemia kuraatoriõppe magistrantuuris. Vabakutselise kultuuritöötajana naudib Maria sellega kaasnevat mitmepalgelist eluviisi ja loomingulisi väljundeid giidi, projektijuhi, kuraatori, õpetaja ja kriitikuna.