Uudised

Mai 2021
EKKÜ esitas koos teiste kunsti- ja muuseumivaldkonna esindajatega Riigikogule pöördumise seoses 3. mai Riigikogu istungiga, kus kultuuriminister pidi aru andma Kumu kunstimuuseumi näitusest „Erinevuste esteetika“.
Pöördumise tekst:
http://www.kty.ee/upload/Riigikogule.pdf

Veebruar 2021
EKKÜ loominguliste stipendiumite 2021. aasta I jaotuse stipendiumid on välja jagatud. Komisjoni otsusega saab tutvuda siin:
http://www.kty.ee/upload/EKKY stipendiumid 2021 I jaotus.pdf

KKEK ja EKKÜ 2021. aasta kunstikriitiku stipendiumi laureaadid on Kaisa Eiche ja Maria Helen Känd.
Stipendiumi annavad välja Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus ja Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing ning tegu on esmakordse ettevõtmisega. Ühe stipendiumi suurus on 2000 eurot ja see antakse kahele kriitikule kuueks kuuks (esimene stipendium veebruar-juuli, teine juuli-detsember).
Laureaadid valiti välja avalikul konkursil, kuhu laekus 11 taotlust. Kuna tugevaid kandidaate oli mitmeid, võttis komisjon arvesse eeskätt kandidaatide esitatud tegevuskavade vastavust stipendiumi statuudiga. Komisjoni kuulusid Maria Arusoo ja Kaarin Kivirähk (KKEK) ning Anu Allas ja Indrek Grigor (EKKÜ).
Stipendiumile sai kandideerida Eestis tegutsev või Eesti päritolu kunstikriitik, kes esitas kandideerides kuue kuu tegevuskava. Stipendiumi väljaandjad soosivad kunstikriitika eri vorme ja formaate. Stipendiumi eesmärk on Eesti kunstikriitika arendamine, kunsti viimine laiema avalikkuseni ja kunstikriitiku ameti väärtustamine.

Kaisa Eiche (1982) on lõpetanud 2007. aastal Tartu Kõrgema Kunstikooli fotograafia erialal ja hetkel õpib Tartu Ülikooli magistriõppes ettevõtlust ja tehnoloogia juhtimist. Ta tegutses aastatel 2007-2015 Tartus Y-galerii projektijuhina, korraldas 2009. aastal Tartu Kunstikuud, aastatel 2010-2014 koos Rael Arteliga kaasaegse kunsti festivali ART IST KUKU NU UT. Kaisa Eiche on kunstnikuna osalenud grupinäitustel, korraldanud isik- ja grupinäitusi, kirjutanud kaastöid näitusetrükistesse ja kunstikriitikat erinevatesse väljaannetesse.
Maria Helen Känd (s 1991) on õppinud Viini Ülikoolis filmi-, teatri- ja meediateadust, Tallinna Ülikoolis kultuuriteooriat ja võrdlevat kirjandusteadust. Hetkel õpib ta Eesti Kunstiakadeemia kuraatoriõppe magistrantuuris. Vabakutselise kultuuritöötajana naudib Maria sellega kaasnevat mitmepalgelist eluviisi ja loomingulisi väljundeid giidi, projektijuhi, kuraatori, õpetaja ja kriitikuna.

Detsember 2020
18. detsembril kaitses Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute eriala doktorant Ingrid Ruudi doktoritööd „Spaces of the Interregnum. Transformations in Estonian Architecture and Art, 1986–1994“ („Ruumiline interreegnum. Muutused Eesti arhitektuuris ja kunstis 1986–1994“).
Doktoritööga on võimalik tutvuda Eesti Kunstiakadeemia doktorikooli kodulehel.
Palju õnne värskele doktorile!

November 2020
10. detsembril kaitses Kerttu Palginõmm doktoritöö ajaloo erialal Tartu Ülikoolis ja Dortmundi Tehnikaülikoolis. Doktoritöö kannab pealkirja “Pracht und Luxus zwischen Brügge und Reval: Retabel des Marienaltares der Bruderschaft der Revaler Schwarzenhäupter des Meisters der Legende der Hl. Lucia” (“Hiilgus ja luksus Brugges ja Tallinnas: Püha Lucia legendi meistri Mustpeade vennaskonna Maarja altari retaabel”).
Doktoritööga on võimalik tutvuda Tartu Ülikooli kodulehel.
Õnnitleme värsket doktorit!

20. novembril 2020 kaitses Kristina Jõekalda Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse ja visuaalkultuuri erialal doktoritöö „German Monuments in the Baltic Heimat? A Historiography of Heritage in the „Long Nineteenth Century““ („Saksa mälestised ja Balti Heimat. Pärandi historiograafia „pikal 19. sajandil““).
Doktoritööga on võimalik tutvuda Eesti Kunstiakadeemia doktorikooli kodulehel.
Palju õnne värskele doktorile!

Oktoober 2020
Õnnitleme Kristjan Raua preemia pälvinud Juta Keevallikut ning Muinsuskaitseameti elutööpreemia saanud Kaur Alttoad.
Palju-palju õnne Jutale ja Kaurile!

Kristjan Raua preemia laureaati Juta Keevallikut tunnustati "Eesti kunsti ajaloo" 4. köite koostamise ja toimetamise eest. Teose neljandas köites on esil Juta Keevalliku kui kunstiajaloolase enda kauaaegse põhjaliku uurimistöö tulemused, mis käsitlevad kohaliku professionaalse kunstnikkonna teket, samuti kunstielu institutsionaliseerumist ja kunsti demokratiseerumist.
Kaur Alttoa on Eesti keskaja arhitektuuri ja kunsti uurimise koolkondliku järjepidevuse hoidja, kes tähenduselt ja mõjult kuulub samasse ritta Sten Karlingi, Armin Tuulse ja Villem Raamiga. Oma uurimismeetodilt on ta positivist kõige paremas tähenduses, sest tema arvates loevad vaid kindlad tõendid, konkreetne empiiriline materjal: teooriad saavad sündida ainult sellelt pinnalt. Väliuurimised, ehitusarheoloogia ja raudne loogika on tema teadustöö alustalad. Kaur Alttoad võib pidada õpetajaks (suure algustähega). Ta on õpetanud kunstiajalugu sadadele tudengitele Tartu Ülikoolis ja Eesti Kunstiinstituudis. Oma õpetajaks peavad teda paljud kunstiajaloolased, restauraatorid ja muinsuskaitsjad. Kaur Alttoa aukartustäratav hulk artikleid, käsikirjaline materjal ja riiklike kultuurimälestise uurimused on kindlustanud tugeva vundamendi Eesti kunsti- ja arhitektuuriajaloo uurimisele.

August 2020
Epi Tohvri pälvis ajalookirjanduse 2019. aasta preemia monograafia "Georges Frédéric Parrot: Tartu Keiserliku Ülikooli esimene rektor" eest. Epi Tohvri monograafia on originaaluurimus Tartu keiserliku ülikooli esimesest rektorist ja ülikooli asutamisdokumendi koostajast Georges Frédéric Parrot’st. Viies mahukas peatükis käsitletakse Parrot’ erinevaid eluetappe Lääne-Euroopas, Liivimaal ja Peterburis ning tema mitmekülgset tegevust ajastu laiemas haridus-, teadus- ja sotsiaalpoliitilises kontekstis.

Juuni 2020
Aastapreemia Eha Komissarovile!
Kolmapäeval, 17. juunil Kadrioru lossis toimunud üldkogul tehti teatavaks ka ühingu aastapreemia laureaat 2019. aasta tegevuse eest. Preemia pälvis Eha Komissarov pikaaegse särava kuraatoritegevuse ja 2019 KUMU-s toimunud näituse „Avatud kollektsioonid. Sõna saab kunstnik“ eest.

Merike Kurisoo pälvis Eesti Rahvuskultuuri Fondi Villem Raami preemia.
Villem Raami preemia on iga viie aasta tagant välja antav teadusauhind, mis on rajatud Eesti kunstiteaduse suurkuju mälestuseks ja mida antakse väljapaistvate saavutuste eest Eesti keskaja kunstiajaloo uurimisel.[url]