Hetkel aktuaalne


Pilt

Eesti kunstiteaduse aastasaja üritusi ja kalendrit koondab erileht:
https://kunstiteaduseaastasada.wordpress.com

KONVERENTS
Eesti kunstiteaduse aastasada. Institutsioonid, persoonid, meetodid, lood, retseptsioon

8.–9. aprill 2022 Tartu ja Tallinn

Konverentsi kava:
http://www.kty.ee/upload/Konverentsi kava Eesti kunstiteaduse aastasada.pdf

___________________________________________

Kunstiteaduse aastasada: konkurss Eesti kunstiteaduse audio- ja videoarhiivi koostamiseks

Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing kuulutab välja konkursi kunstiteadlasele, kes asuks koostama Eesti kunstiteaduse audio- ja videoarhiivi ning koondama erinevates mäluasutustes ja ERR arhiivis leiduvat materjali, fotosid, saateid ja filme (k.a. kunstisaated). Kogutud materjalid on plaanis koondada linkide ja lühiannotatsioonidega EKKÜ kodulehele.

Töötasu suuruseks on 2000 eurot ning tööperioodiks on 6 kuud. Taotlemiseks palume esitada lühike tegevuskava. Kandideerimise tähtaeg on 1. veebruar 2021. Palun taotlused saata e-mailile: merike.kurisoo@ekm.ee

Konkursi võitis Marika Agu.

___________________________________________

Pilt
Kujunduse autor: Brit Pavelson

Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus ja Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing kuulutavad välja konkursi 2022. aasta kunstikriitiku stipendiumile.

Stipendiumile saab kandideerida Eestis tegutsev või Eesti päritolu kunstikriitik, kes esitab kandideerides 2022. aasta tegevuskava, mida kohustub stipendiumi saades järgima. Stipendiumi väljaandjad soosivad kunstikriitika eri vorme ja formaate. Stipendiumi eesmärk on Eesti kunstikriitika arendamine, kunsti viimine laiema avalikkuseni ja kunstikriitiku ameti väärtustamine. Stipendium on mõeldud selle saajale motivatsiooniks ja lisatõukeks kriitika kirjutamisel. Töötasu maksavad kriitikule väljaanded, mis tema kirjutisi avaldavad.

Stipendiumi suurus on 2000 eurot ja see antakse 2022. aastal ühele kriitikule. Kandideerimise tähtaeg on 28. veebruar 2022.

2021. aastal said kriitikustipendiumi Kaisa Eiche ja Maria Helen Känd.

Kunstikriitiku stipendiumi statuut

Kunstikriitiku stipendiumi eesmärk on arendada ja elavdada kunstikriitikat, toetada valdkonna loovisikuid, viia kunst laiema avalikkuseni ja väärtustada kunstikriitiku ametit Eestis. Stipendiumi idee pakkus välja Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus, kutsudes kaaskorraldajaks Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu.

Ühe stipendiumi suurus on 2000 eurot ja see antakse 2022. aastal ühele kritiikule.

Taotlemise tingimused:

Stipendiumi võivad taotleda kõik Eesti kunstikriitikud (Eestis elavad või Eesti päritolu kriitikud).

Taotlemiseks palume esitada:

tegevuskava ja loominguliste eesmärkide kirjeldus 2022. aastal, mis sisaldab koostöö kirjeldust eri meediakanalite ja -väljaannetega;
CV koos viidetega senisele tegevusele ja varasematele kirjutistele;
tekstinäide avaldatud loomingust.
Materjalid tuleb saata hiljemalt 28. veebruariks 2022 meiliaadressile post@cca.ee.

Stipendiumi komisjon võtab arvesse taotleja eelnevat loomingulist tegevust ning tegevuskava aktuaalsust, realistlikkust, originaalsust ja avalikkuse kõnetamise võimet.

Stipendiaadid peavad vabalt valitud ajavahemikus, kuid 2022. aasta piires, avaldama meedias kunstikriitikat vastavalt esitatud tegevuskavale; teemad ja formaadi pakub välja kandidaat. Soositud on kunstikriitika eri formaadid, pikematest analüüsivatest artiklitest ja arvustustest kuni sotsiaalmeediat või muid avalikke kanaleid kasutavate kriitika vormideni. Stipendiumi saaja ja stipendiumi andjad lepivad konkreetse tegevuskava ja omavahelise koostöö alused kokku stipendiumilepingus.
___________________________________________

KUNSTITEADUSE AASTASADA

2022. aastal täitub sada aastat ajast, mil avati Eesti Vabariigi Tartu Ülikoolis esimene kunstiajaloo professuur ning pandi sellega alus professionaalsele kunstiajaloo õpetusele. Esimeseks professoriks valiti rootsi kunstiteadlane Helge Kjellin.

Sellega seoses on Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing otsustanud kuulutada 2022. aasta „Kunstiteaduse aastaks“. Suvisel EKKÜ üldkogul tutvustas ühingu juhatus sündmusi, mida oleme kindlasti plaaninud ühingu initsiatiivil läbi viia. EKKÜ võtab ette ka aastat tähistava logo tellimise, mis saadaks kõiki üritusi.

Need on:
1. 8.-9. aprillil Tallinnas ja Tartus toimuv kahepäevane konverents. Konverentsi fookuses on nii eesti kunstiteaduse ajalooga seonduvad teemad kui ka käsil olevate uurimuste tutvustamine. Oktoobri lõpus saadame laiali ettekannete kutsungi.
2. Kunstiteaduse audio- ja videoarhiivi koostamine. Novembris kuulutame välja EKKÜ rahastatava stipendiumi kolleegile-kunstiteadlasele, kes asuks koostama nimekirja ja koondama erinevates mäluasutustes ja ringhäälingu arhiivis leiduvat materjali, saateid, filme jms.
3. Avalikkusele ja kolleegidele suunatud vastsete, alates 2017. aastast kaitsnud kunstiteaduse doktorite avalike loengute sari. Need toimuksid kogu aasta jooksul üks kord kuus alates 2022. aasta jaanuarist . Täpsustav info novembris.
4. Kunstisaade. EKKÜ juhatuse liige Indrek Grigor kutsub igasse Kunstiministeeriumi saatesse külalisi-kunstiteadlasi.
5. Ilmub „Vikerkaare“ erinumber, koostajad Linda Kaljundi, Andres Kurg.
6. NB! Järgmisse stipendiumide jaotusse (1. veebruar 2022) ootame Eesti kunstiteaduse ajalooga seotud projekte. Toetame kuni viite projekti.

Kutsume üles kõiki institutsioone ja kolleege siin pakutud programmi omalt poolt sündmusi lisama. Muidugi võivad need olla nagunii 2022 plaanis olevad üritused, mis aga lülituksid ühtlasi EKKÜ kunstiteaduse aasta programmi, tähistamaks meile kõigile olulist tähtpäeva.

EKKÜ juhatus

Loe edasi »

Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing

Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing (EKKÜ) on kunstiteooria, kunstiajaloo ja kunstikriitika ning kunstiprojektide kureerimisega tegelevate isikute vabatahtlik ja poliitiliselt sõltumatu loominguline ühendus, mis on asutatud 16. märtsil 1993. aastal.

EKKÜ eelkäijaks on Eesti Kunstnike Liidu kunstiteadlaste sektsioon.

EKKÜ kuulub alates aastast 2008 ülemaailmsesse kunstiteadlaste ühendusse CIHA - Comité international d'histoire de l'art. CIHA koduleht: http://www.ciha.org/

EKKÜ on alates 2013. aastast EV kultuuriministeeriumi poolt tunnustatud loomeliit.


MTÜ reg. nr. 80085950