Hetkel aktuaalne

Artikliettepankeud oodatud!
Ajakiri Kunstiteaduslikke Uurimusi ootab 31. jaanuarini 2018 artikliettepanekuid 2019. aasta vabanumbri jaoks (pikkusega 1-2 lehekülge). Samuti ootame ettepanekuid erinumbrite koostamiseks.

Laekunud artikliprojektide hulgast teeb ajakirja toimetuskolleegium valiku hiljemalt 20. veebruariks. Artikli käsikirju ootame 10. septembriks 2018.
Käsikirjad avaldatakse kahe positiivse eelretsensiooni korral.

Lisaks põhiartiklitele avaldab Kunstiteaduslikke Uurimusi raamatu- ja teadusürituste ülevaateid ning erialast mõttevahetust. Teretulnud on teated aastakroonika tarvis.

Kaastööd palume saata e-postiga aadressil virve.sarapik@artun.ee

Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing

Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing (EKKÜ) on kunstiteooria, kunstiajaloo ja kunstikriitika ning kunstiprojektide kureerimisega tegelevate isikute vabatahtlik ja poliitiliselt sõltumatu loominguline ühendus, mis on asutatud 16. märtsil 1993. aastal.

EKKÜ eelkäijaks on Eesti Kunstnike Liidu kunstiteadlaste sektsioon.

EKKÜ kuulub alates aastast 2008 ülemaailmsesse kunstiteadlaste ühendusse CIHA - Comité international d'histoire de l'art. Eesti titulaaresindaja on prof Krista Kodres ja tema asetäitja prof Katrin Kivimaa. CIHA koduleht:
http://www.ciha-arthistory.org/

EKKÜ on alates 2013. aastast EV kultuuriministeeriumi poolt tunnustatud loomeliit.


MTÜ reg. nr. 80085950