Hetkel aktuaalne

Uus juhatus ja aastapreemia laureaat
22. mail toimunud EKKÜ üldkogul valiti ühingule järgmiseks kolmeks aastaks uus juhatus koosseisus Virve Sarapik, Kai Lobjakas, Hanna-Liisa Kont, Kadi Polli, Triin Ojari, Linda Kaljundi ning ühingu esimeheks Tiina-Mall Kreem.
Anti üle ka aastapreemia -- selle pälvis kuraator ja kunstiteadlane Elnara Taidre sihikindla uurimus- ja kuraatoritöö eest 1960.-1970. aastate Eesti ja Moskva kunstisuhete käsitlemisel, rõhuasetusega omamütoloogilisel tervikkunstiteosel visuaalkultuuris. Palju õnne!


Loe edasi »

Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing

Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing (EKKÜ) on kunstiteooria, kunstiajaloo ja kunstikriitika ning kunstiprojektide kureerimisega tegelevate isikute vabatahtlik ja poliitiliselt sõltumatu loominguline ühendus, mis on asutatud 16. märtsil 1993. aastal.

EKKÜ eelkäijaks on Eesti Kunstnike Liidu kunstiteadlaste sektsioon.

EKKÜ kuulub alates aastast 2008 ülemaailmsesse kunstiteadlaste ühendusse CIHA - Comité international d'histoire de l'art. Eesti titulaaresindaja on prof Krista Kodres ja tema asetäitja prof Katrin Kivimaa. CIHA koduleht:
http://www.ciha-arthistory.org/

EKKÜ on alates 2013. aastast EV kultuuriministeeriumi poolt tunnustatud loomeliit.


MTÜ reg. nr. 80085950